Kristályfizikai Csoport

Nemzetközi kapcsolatok

A csoport nagy múltra tekint vissza nemzetközi együttműködésekben.

  • MTA - CNR bilaterális együttműködési program. (Földvári István, Kovács László - Prof. Rosanna Capelletti) Pármai Egyetem, Fizika Tanszék.
  • Magyar - francia bilaterális együttműködési program a Metzi Egyetemmel, MOPS, IUT St.-Avold. Nemlineáris kristályok közös kutatása és közös Ph.D. programok (Polgár Katalin és Péter Ágnes)
  • MTA - Lengyel Tudományos Akadémia Együttműködési projekt: Ritkaföld-fémmel adalékolt nem-lineáris optikai kristályok növesztése és spektroszkópiai vizsgálata (Földvári István - W. Ryba-Romanowski) Alacsony Hőmérsékletek és Szerkezeti Kutatások Intézete, Wroclaw.
  • MTA - Észt Tudományos Akadémia Együttműködési Projekt: Sugárzás hatása adalékolatlan és adalékolt széles tiltottsávú borát kristályokra (Corradi Gábor - V. Nagirnyi) Fizikai Intézet, Tartu.
  • MTA - Bolgár Tudományos Akadémia Együttműködési Projekt: Ferroelektromos és multiferro anyagok növesztése és spektroszkópiája (Kovács László - M. Gospodinov) Szilárdtestfizikai Intézet, Szófia.
  • MTA - Orosz Tudományos Akadémia Együttműködési projekt: Széles tiltottsávú egykristályok növesztése és a kristályhibák vizsgálata spektroszkópiai módszerekkel (Polgár Katalin - A. Skvortsov) Joffe Fiz. Tech. Intézet, Szentpétervár.
  • Magyar - Német Kutatócsere Projekt MÖB-DAAD:  Kis polaronok Er- és Yb-adalékolt oxidkristályokban (Corradi Gábor - Prof. Mirco Imlau) Osnabrücki Egyetem, Osnabrück.