A volt Fémkutatási Osztály

Az osztály kutatási területe a következő témákra terjedt ki:

     Rádiófrekvenciás spektroszkópia

     Elektrolitikus nanoszerkezetek

     Fémtechnológia és mágnesség

Az egyes témák jelenlegi tevékenységéről részletes leírást talál a témák lapjain.

Az osztály publikációs és hivatkozási listája

Konczos Géza és Tóth Ferenc 80 éves - az ünnepség képei (2011)

 

Az osztály története

A Fémkutatási Osztály 1972-ben alakult. A kezdeti időszakban az osztályon 3 irányban folyt a kutató munka: a) a fémek és ötvözetek elektron szerekezetének, valamint a bennük lezajló fázisátalakulások elméleti vizsgálata; b) híg réz-, vas- és aluminium-alapú ötvözetek kisérleti vizsgálata magrezonanciás, Mössbauer, valamint alacsony hőmérsékletű transzport és fajhő mérések végzésével; c) az iparból származó két problémakör, a vas dekarbonizációjának és réz belső oxidációjának a vizsgálata. A hangsúly hamarosan áttevődött a rendezett és rendezetlen több komponensű ötvözetek vizsgálatára, hogy ezzel elősegítsük a gyakorlati alkalmazások szempontjából fontos elektromos, mágneses és mechanikai tulajdonságok tudatos alakítását, megteremtsük az ipari használatos eljárások fizikai alapjait.

1975/76 során megkezdtük a nem-egyensúlyi fémüvegek kutatását. Meghonosítottuk az olvadékok gyorshűtéssel történő megszilárditását, új indítatást adtunk a kémiai és elektrokémiai úton történő vékonyréteg leválasztási eljárások további vizsgálatához. Ezzel egy széles és gazdag új területét nyitottuk meg a fémfizikának: a metastabil és nem-egyensúlyi ötvözetek fejezetét. E területen 1976-tól napjainkig ezernél több tudományos közlemény jelent meg a mi kutatóink és a velünk együttműködő magyar kutatók tollából.

Gyorshűtő berendezés

Kísérleti gyorshűtő berendezés. A kristályos fém előötvözetet a kvarcüveg csőben indukciós fűtéssel megolvasztjuk, majd felülről nyomást alkalmazva fúvókán át a gyorsan forgó vörösréz korongra spricceljük. A hűlés sebessége 105 K/s.

A nyolcvanas évek közepén kerültek az érdeklődésünk középpontjába a hidrogén -fémüveg rendszerek, a kilencvenes évek elején az igéretes mágneses tulajdonságokkal rendelkező nanokristályos anyagok, amelyeket fémüvegekből kristályosítással állíthatunk elő. Vizsgálatainkat kiterjesztettük a nanométeres skálájú többszörös fémrétegekre. Az utóbbi időben foglalkoztunk töltés- és spinsűrűség oszcillációt mutató anyagok vizsgálatával is.

A kilencvenes években kezdődött az Osztályon az elektrolitikusan leválasztott fém multirétegek előálltása. Ezek az anyagok az Óriás Mágneses Ellenállás (GMR) jelenség tanulmányozásához nyújtanak segítséget. Előállításuknál azt a jelenséget használják ki, hogy elektrolitikus leválasztásnál az egyes fémek különböző áramerősségeken válnak le.

A kétezres évek elejétől a magrezonanciás labor a fémek mellett szerves anyagok, fehérjék vizes oldatainak szerkezetvizsgálatával is elkezdett foglalkozni. Érdekes eredményeiket az MTA TTK Enzimológiai Intézettel közösen publikálták.

Az Intézet 2013. január elsején történt átszervezésénél a Fémkutatási osztály megszűnt. Kutatócsoportjait az Elméleti Szilárdtestfizikai, a Kísérleti Szilárdtestfizikai és a Komplex Folyadékok Osztály vette át.

A Fémkutatási Osztály
Az Osztály dolgozói. A kép három nyugdíjas kollegánk születésnapi ünnepén készült (Takács János [80], Tompa Kálmán [70] és Szabó Géza [70]), 2005-ben. Kattintson a képre a nagyobb változathoz.